ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Bánkuti Gabriella ev.  bizalmasan kezeli ügyfelei adatait.

Az Ügyfélnek a rendelés során megadott személyes adatait a Szolgáltató a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki. Az Ügyfél a Szolgáltató kapcsolattartójától bármikor – azonosítása után – tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is. A számlázási adatokat az Értékesítőnek nem áll módjában törölni.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az ide vonatkozó hatályos jogszabályokat, valamint az Online Privacy Alliance ajánlásait: http://www.privacyalliance.org

Ha el akarja olvasni az ide vonatkozó jogszabályokat, klikkeljen az alábbi linkekre:

1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

226/2003. (XII. 13.) Korm. Rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv